Tisk

Doprava

Firma rozváží obědy v nádobách poskytnutých odběratelem nebo ve vlastních termoportech vlastními auty typu Ford Transit. Respektujeme jakýkoliv počet objednaných obědů. Cena za dopravu je smluvní a je zahrnuta v nákladové položce ceny oběda.

Fakturace

Dodavatel vystavuje fakturu na základě počtu odebraných obědů odsouhlasených s pověřeným pracovníkem dodavatele či odběratele. Lhůta splatnosti je 10ti denní ode dne doručení odběrateli. Faktura je vystavována týdně, za čtrnáct dní nebo za měsíc v závislosti na objemu odebraných obědů a dohodě s odběratelem.
Fakturu je možno uhradit v hotovosti v Kč nebo obědovými poukázkami (Sodexho, apod.)